Samenwerken en Verbinden van mensen in netwerk & framework ontwikkeling

De Coöperatie is per april 2017 ontbonden.


Bewust Netwerk

Meer info: BewustNetwerk.nl